InterSpejd hejk

{ "kind": "fusiontables#sqlresponse", "columns": [ "Nummer", "Overskrift" ], "rows": [ [ "1", "Test" ], [ "2", "Test2" ] ] }
1,Test,2,Test2
1,Test
2,Test2